Czujniki

Specjalizujemy się w konstruowaniu czujnikowych przyrządów pomiarowych, oraz doradztwo w zakresie doboru czujników zanieczyszczeń powietrza.

Posiadamy duże doświadczenie w typowych (ocena jakości powietrza) oraz nietypowych (mobilne platformy pomiarowe) zastosowaniach półprzewodnikowych, fotojonizacyjnych i optycznych (NDIR) czujników gazów z różnymi systemami pobierania próbki.