Firma Insyspom posiada siedzibę na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego.