Prototypy

Główną dziedziną naszej działalności jest jednostkowa produkcja prototypowych modułów, urządzeń i systemów pomiarowych, spełniających nietypowe wymagania do specjalistycznych zastosowań.

Współpracujemy z jednostkami naukowymi, wykonując na zamówienie modele badawcze i elementy stanowisk testowych (aparaturę pomiarową i sterującą).

Dostarczamy sprzęt oraz oprogramowanie.

Szczególne doświadczenie posiadamy w zakresie budowy czujnikowych urządzeń pomiarowych do oceny jakości powietrza.

Tworzymy sieci sensoryczne i rozproszone systemy pomiarowe z wykorzystaniem różnych standardów komunikacji radiowej.