Szkolenia

Oferujemy szkolenia w zakresie:

  • Podstawowe zagadnienia technik pomiarowych (metrologia)
  • Czujniki gazów
  • Rozproszone systemy pomiarowe

Szczegółowy program szkolenia ustalany jest w konsultacji z klientem. Możliwe jest przygotowanie specjalnego tematu szkolenia, bądź cyklu szkoleń.

Szkolenia odbywają się u klienta, zalecana liczebność grup poniżej 10 osób.

Szkolenia prowadzą osoby z doświadczeniem dydaktycznym i naukowym, na co dzień zajmujące się budową czujnikowych przyrządów pomiarowych.